Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené vzdušnou cestou Virové Exanthema subitum (6. dětská nemoc)

Etiologie: HHV6 - lidský herpetický virus 6 (má 2 antigenní varianty A a B). HHV-6B je původcem exantéma subitum a HHV-6A způsobuje onemocnění vzácně. 96 % dospělých má protilátky proti HHV6, mateřské protilátky klesají po 5. měsíci věku a >80 % dětí onemocní do 2 let věku života. K reaktivaci dochází vzácně, obvykle po transplantaci kostní dřeně.

ID: 7 až 14 dní

Klinické projevy:
Horečka malých dětí do jednoho roku je až ve 20 % způsobena infekcí HHV6. Horečka je >39 st. C, může být provázena rýmou, kašlem, průjmem a komplikována febrilními křečemi.
Exantéma subitum je způsobeno HHV-6B nebo HHV7.

  • Náhlý vzestup horečky, trvající 2-4 dny
  • Zvětšené nuchální uzliny jsou ještě před nástupem vyrážky
  • Po poklesu teplot se objevuje rubeliformní vyrážka na trupu

Vyrážka odezní během několika hodin nebo dnů, onemocnění je u kojenců a batolat benigní (self-limited).  Průběh s vyrážkou se liší v částech světa (v USA je přítomna u 25 %, v Japonsku v 75 %). Z jiných příznaků se vyskytují: konjunktivitida, otok víček, vyklenutá velká fontanela, průjem a tzv. Nagayamovy skvrny (červené papulky na měkkém patře a uvule).
Neurologická postižení se objevují vzácně, buď jako aseptická meningitida nebo encefalitida s poruchou vědomí, křečemi a postižením hlavových nervů. Děti s panencefalitidou mají trvalé následky. HHV6 je detekován z mozkomíšního moku.
Infekční mononukleóza může proběhnout u starších dětí s horečkou, lymfadenopatií a vyrážkou. V biopsii lymfatických uzlin jsou prokazovány intranukleární a cytoplazmatické inkluze s HHV6 antigeny.

Komplikace: febrilní křeče, akutní encefalopatie, chronická nebo fulminantní hepatitida, difuzní lymfadenopatie s hepatosplenomegalií, trombocytopenická purpura a myokarditida

Laboratorní nálezy: mírná leukocytóza s lymfocytózou a následnou leukopenií, trombocytopenie, zvýšení jaterních enzymů.

Diagnostika: sérologická, ELISA testy a imunoblot nerozlišují HHV-6A od HHV-6B a mohou zkříženě reagovat s HHV7.

Léčba: symptomatická, u imunosuprimovaných antivirotika: ganciclovir, foscarnet, cidofovir
HHV6 je citlivý také k acycloviru. Dostatečných hladin v mozkomíšním moku dosahují ganciclovir nebo foscarnet.