Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené vzdušnou cestou Virové Infekce způsobené HSV1 a 2

Infekce způsobené těmito viry patří mezi nejčastější humánní infekce. Rozšířeny jsou celosvětově. Přenáší se přímým kontaktem nebo tělesnými sekrety (HSV1 slinami, HSV2 genitálními sekrety). Přenos může být od nemocného jedince či asymptomatického nosiče. Asymptomatické vylučování je obvyklé, zvláště v prvním roce po primární infekci. Podkladem rekurentní infekce je endogenní reaktivace viru.

Etiologie: primární infekce HSV1 je herpetická gingivostomatitida a sekundární je herpes labialis. Primární genitální a perianální HSV2 infekce jsou vezikulární léze na zarudlé spodině. Rekurentní genitální infekce jsou spojeny se systémovými projevy a větším lokálním nálezem.

ID: HSV1: 2 až 12 dní, HSV2: 2 až 7dní

Klinické projevy:
Herpetická gingivostomatitida je primoinfekce u kojenců a batolat, obvykle získaná od sourozenců nebo v dětském kolektivu. Aftózní erupce jsou v dutině ústní: na patře, gingivách, jazyku; na rtech i okolí, přenést se může i na prsty (cucání prstů) event. genitál. Puchýřky jsou bolestivé, provázené zvýšenou salivací, děti odmítají polykat pití i potravu. Regionální lymfatické uzliny mohou být zvětšené.
HSV1 a HSV2 infekce hltanu se projevuje exsudativními nebo ulcerózními lézemi v zadním hltanu a na tonzilách. Horečka trvá 2 až 7 dní a HSV faryngitidu lze ztěží klinicky odlišit od bakteriální faryngitidy.
Podél senzitivních nervů se dostává virus do cervikálních ganglií, kde přežívá v latentním stadiu a reaktivace se projeví oparem na rtu (herpes labialis) nebo výsevem na kůži. Vezikulární morfy obsahují velké množství viru. Výsev může být i v uchu (herpes simplex oticus).
Herpes genitalis je v dětském věku vzácné postižení. Na sliznici genitálu a okolí je patrný bolestivý výsev herpetických morf, velmi často dochází k bakteriální superinfekci bakteriemi urogenitálního traktu. Ulcerace mohou být i na perineu nebo v okolí análního otvoru (herpes perianalis, analis).

Neonatální infekce viz kapitola Infekce v těhotenství a u novorozenců

Komplikace: inokulace HSV1 do ekzematického terénu nebo oblastí plenkové dermatitidy způsobí eczema herpeticatum nebo dermatitis herpeticatum (Kaposiho variceliformní dermatitida). Bakteriální superinfekce (stafylokoková) vyžaduje antibiotickou léčbu.
Oční postižení se projevuje jako herpetická keratokonjunktivitida. Korneální ulcerace mohou vést k destrukci nebo perforaci rohovky s následnou slepotou.
HSV1 a HSV2 mohou být izolovány z mozkomíšního moku. HSV aseptická meningitida obvykle začíná jako bolest hlavy, zvracení, fotofobie a ztuhnutí šíje. V mozkomíšním moku je lymfocytární pleocytóza. Popsány jsou také benigní rekurentní ataky aseptické meningitidy trvající 3 až 7 dní, které se upraví bez následků. Viscerální infekce (ezofagitida, pneumonitida, hepatitida) jsou vzácné.

Herpetická encefalitida viz kapitola Infekce CNS.

Laboratorní nálezy: nespecifické

Diagnostika: přímý průkaz virové DNA pomocí PCR z puchýřků a u primoinfekce sérologický průkaz IgM protilátek

Léčba: u lehkých kožních infekcí symptomatická, u gingivostomatitidy je důležitá rehydratace, u závažnějších forem a komplikací perorální nebo intravenózní podání acycloviru, u imunokompromitovaných dětí  u každé formy. Mukokutánní formy acyclovir 5 mg/kg i.v. každých 8 hodin, délka léčby 7 až 14 dní. CNS infekce acyclovir 10 mg/kg i.v. každých 8 hodin, délka léčby 14 až 21 dní. Neonatální infekce 20 mg/kg i.v. každých 8 hodin po dobu 21 dní, některá doporučení pokračují v léčbě p.o. ještě 3 až 4 měsíce.