Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené vzdušnou cestou Virové Chřipka a parainfluenza

Chřipka

Etiologie: virus chřipky. RNA obalené virus, který patří do čeledi orthomyxoviridae. Dělí se na chřipku A a B, které se podílí na epidemiích a pandemiích a chřipku C, která působí mírnou respirační infekci a epidemie nevyvolává. Podle povrchových antigenů (hemaglutinin H 1-16 a  neuraminidáza N 1-9) se dělí na jednotlivé sérotypy, které se liší patogenitou. Virus koluje v populaci a postupně mutuje. Plynule tvoří antigenní shifty a tyto změny umožňují každoroční epidemie. Výrazné změny (antigenní drift) jsou spojené s pandemiemi. Poslední proběhla v roce 1968.

ID: 18-24 hodin.

Klinika: na rozdíl od common cold probíhá náhle a rychlým vzestupem febrilií nad 38,5°C, vyčerpání, bolesti svalů, kloubů, hlavy, suchý poté produktivní kašel, ucpaný nos, škrábání v krku, hrdlo bývá zarudlé. Trvá 5 dní. Únava přetrvává déle. Těžká chřipka probíhá jako hemoragická pneumónie s plicním edémem a rychlou smrtí.

Komplikace: superinfekce S. pneumoniae

Diagnostika: chřipku lze diagnostikovat na základě příznaků a epidemiologické situace, ověřit diagnózu lze pomocí PCR ze stěru z nosohltanu a nepřímo pomocí sérologií.

Léčba: symptomatická, u těžších průběhů se podávají inhibitory neuraminidázy (nutno podat do 48 hodin od začátku příznaků).

Prevence: každoroční očkování rizikových pacientů proti chřipce


Ptačí chřipka

Etiologie: virus chřipky A H1N1 je patogenní pro zejména pro kachny a prasata.

ID: 1-3 dny

Vektor: Na člověka se přenáší málo, zejména kontaktem s uhynulými zvířaty.

Klinika: příznaky jsou stejné jako u chřipky, navíc je přítomen průjem a zvracení, zánět spojivek. Často probíhá jako zápal plic.

Diagnostika a léčba jsou stejné jako u chřipky.


Parainfluenza

Etiologie: virus parainfluenzy, RNA obalený virus patří mezi paramyxoviridae (stejně jako virus příušnic). Malé děti se promoří do cca 6 let. Podobně jako chřipka postupně mutuje antigenním driftem a může způsobovat reinfekce. Sérotypy 1 a 2 působí epidemie na podzim každé 2 roky, ostatní sérotypy vyvolávvají sporadická onemocnění.

ID: 1-3 dny.

Vektor: kapénková infekce

Klinika: působí common cold, katarální otitidu, laryngotracheitidu, krup, bronchiolitidu

Diagnostika: serologický průkaz vzestupu titru protilátek¨

Léčba: symptomatická