Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené vzdušnou cestou Virové Cytomegalovirová infekce

Etiologie: HHV 5 - lidský herpetický virus 5, CMV - cytomegalovirus

ID: je poměrně dlouhá až několik týdnů (2 až 10 týdnů)

Klinické projevy:

  1. syndrom infekční mononukleózy – klinicky probíhá obdobně jako u EBV etiologie, CMV se na něm podílí asi 10 % při primoinfekci.
  2. cytomegalovirová pneumonie probíhá pod obrazem atypické pneumonie s malým poslechovým a pozitivním rentgenologickým nálezem
  3. cytomegalovirová hepatitida se může vyskytnout izolovaně nebo je jaterní postižení v rámci syndromu infekční mononukleózy. V úvodu je horečka a příznaky GIT: nauzea a zvracení, u těžké hepatitidy je ikterus a posléze jaterní selhání.
  4. infekce u imunosuprimovaných (u HIV pozitivních, po transplantaci kostní dřeně, po chemoterapii, při dlouhodobé kortikoterapii): retinitida, encefalitida, progresivní polyradikulopatie, ulcerující kolidida s průjmy.

Kongenitální cytomegalovirová infekce je popsána v kapitole VIII.

Komplikace: neurologická postižení – syndrom Guilain-Barré, hematologické změny: hemolytická anémie, trombocytopenii

Laboratorní nálezy: leukopenie/leukocytóza s lymfocytózou a atypickými mononukleáry, elevace jaterních enzymů při jaterním postižení, rtg nález u pneumonie, u retinitidy v očním nálezu žlutobílé retinální nekrózy s hemoragiemi.

Diagnostika: průkaz virové DNA pomocí PCR, protilátky IgM u primoinfekce

Léčba: symptomatická, u závažných infekcí a komplikací včetně imunosuprimovaných dětí je podáno antivirotikum: gancyclovir, foscarnet, cidofovir.