Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Familiární syndrom rektální bolesti

Jedná se o dramatický novorozenecký záchvat, který je provokován perineální či perianální stimulací s provokací  silné (extrémní) bolesti. U malých dětí se to děje při umývání nebo vytírání. V dospělosti se syndrom projevuje jako záchvaty mučivé bolesti v oblasti rekta, která jsou iniciovány poruchou vyprazdňování. Existují případy sporadické i dominantně dědičné (porucha sodíkových SCN9A kanálů). Lékem volby je carbamazepin.