Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty

 • Apnoe, tonická protahování, třesy, dystonické ataky, kmenové deliberační fenomény
 • Výrazné úlekové reakce, hyperekplexie (stiff baby syndrom, startle disease)
 • Familiární syndrom rektální bolesti
 • Benigní novorozenecké spánkové myoklonie
 • Otřásání se, chvění se (shuddering attacks), epizody třesu
 • Afektivní záchvaty (cyanotické afektivní záchvaty, afektivní záchvaty palidního typu, afektivně reflexní záchvaty, afektivně respirační záchvaty)
 • „Sandifer syndrom“ a gastroezofageální reflux
 • Masturbace
 • Spazmus nutans
 • Syndrom kývavé panenky
 • Syndrom opsoclonus-myoclonus
 • Benigní paroxysmální tonická deviace pohledu nahoru v dětství, benigní paroxysmální tonické zvrácení očí / pohledu nahoru
 • Paroxysmální spánkové poruchy NREM a REM spánku, parasomnie
 • Migréna, migrenózní ekvivalenty a paroxysmální příhody v dětství, u kterých je předpokládán patogenetický vztah k migréně
 • Hyperventilační syndrom akutní a chronický (HS)
 • Paroxysmální pohybové poruchy