Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty „Sandifer syndrom“ a gastroezofageální reflux

Syndrom je velmi častou diferenciální diagnózou epileptických záchvatů hlavně v kojeneckém a méně i batolecím věku. Jsou to dystonické projevy, mnohdy s torzním spazmem, opistotonií a abnormální až bizardní polohou těla, strnulým pohledem, naznačenými záškuby končetin a změnou barvy obličeje. Vzácněji se současně může vyskytnout apnoe. Jedná se zřejmě o bolestivou reakci na reflux kyselého žaludečního obsahu do jícnu. Gastroezofageální reflux nebo hiátová hernie mohou, ale také nemusí být prokázány. Typická je souvislost s krmením s výskytem asi 30-60 min. po nakrmení. Příhody jsou benigní a pokud by byl prokázán reflux, je vhodné aplikovat farmakologickou ev. I chirurgickou léčbu.