Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Epilepsie

Epileptické záchvaty a syndromy s věkovou vazbou (klinické charakteristiky, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapeutické postupy)

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Dětská epileptologie je oproti epileptologii dospělého věku do určité míry specifická, ale má s ní rovněž mnoho společného. Text následující kapitoly je zaměřen na pediatrické aspekty epileptologie a doplňuje „Učebnici speciální neurologie“, kterou zpracoval kolektiv autorů brněnských neurologických klinik.