Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Epilepsie Epilepsie, epileptický záchvat, definice a epidemiologie

Epilepsie

je závažné chronické onemocnění mozku způsobené excesívní patologickou synchronní aktivitou mozkové kůry, které se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty. Onemocnění představuje závažný medicínský i sociální problém. Prevalence epilepsie je 500 – 2000 pacientů na 100 000 obyvatel, takže v České republice lze odhadnout počet pacientů na 100 000. V dětství a mládí jsou incidence a prevalence epilepsie a epileptických záchvatů závislé na věku, na typu epileptických záchvatů či epilepsií a jsou i geografické rozdíly závislé na konkrétní sociokulturní vyspělosti krajiny, kde je sledování realizováno. Incidenci a prevalenci epilepsie podle věkových skupin ukazuje Graf č. 1. Zvýšenou záchvatovou pohotovost a tím i snadnější vznik epileptických záchvatů způsobuje kromě jiného fakt, že v dětském mozku nejsou plně vyvinuty přirozené centrální inhibiční mechanismy, které by epileptické výboje eliminovaly.

Epileptický záchvat

je přechodný stav, kdy abnormální elektrogeneze mozkových buněk naruší fyziologickou  činnost mozku. Jeden epileptický záchvat ještě nelze kvalifikovat jako epilepsii.

Graf č.1 - Incidence a prevalence epilepsie podle věkových skupin


ico jpg (vytvořeno: 27.7.2011)

Zadal: Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Velikost: 243,67 KB


Zpět