Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Epilepsie Epileptické syndromy

Při klasifikaci epilepsií a epileptických syndromů posuzujeme více symptomů. Jsou to hlavně typy epileptických záchvatů, které se u pacienta vyskytují, dále zjištěnou nebo předpokládanou etiologii, typ EEG korelátu, mentální úroveň, trend psychomotorického vývoje a reakci na aplikovanou terapii. Klasifikace epilepsií a epileptických syndromů rozlišuje epilepsie (obdobně jako záchvaty) ložiskové, generalizované, nezařaditelné a zvláštní, dle etiologie idiopatické, symptomatické a kryptogenní.  Dále rozlišujeme „syndromy s věkovou vazbou“ a ty, které se vyskytují jak v mládí tak i v dospělosti, tedy „epilepsie a syndromy bez věkové vazby“ (klasifikace Mezinárodní ligy proti epilepsii, Proposal for Revised Classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes, Commission 1989). Prognostické hledisko diferencuje epilepsie na maligní a benigní. Pojem benigní zahrnuje obvykle idiopatické syndromy s relativně příznivou prognózou, které mnohdy nevyžadují léčbu a mají tendenci k spontánnímu vyhojení nebo ty, které na léčbu dobře reagují a nemají negativní vliv na mentální vývoj a osobnost dítěte. U syndromů maligních je tomu opačně (Classification and Severity of Epilepsy and Epileptic Syndromes in Children. Epilepsia 1997). Jako epileptickou encefalopatii označujeme progresivní a prognosticky zřejmě primárně nepříznivý proces, kdy epileptiformní výboje a epileptické záchvaty dále negativně ovlivňují a poškozují cerebrální funkce a celkový vývoj jedince. Typickými příklady mohou být Westův nebo Lennox – Gastautův syndrom. Nejběžnější mezinárodní klasifikace epilepsií a věkově vázaných epilepsií a epileptických syndromů shrnují  Tab č. 5 a 6.

NázevZadal
ico Tab.č.5: Klasifikace věkově vázaných a ostatních epileptických syndromů dle věkových kategorií (vytvořeno: 27.7.2011)Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.325,29 KB
ico Tab č.6: Klasifikace epilepsií (vytvořeno: 27.7.2011)Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.382,19 KB