Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku

MUDr. Štefania Rusnáková

Definice a klasifikace

Cévní mozková příhoda (CMP) neboli iktus je náhle vzniklá mozková porucha, která je způsobena poruchou v určité oblasti cerebrální cirkulace. CMP lze jednoduše rozdělit na ischemické CMP, hemoragické CMP, subarachnoidální krvácení a cerebrální venózní trombózy. Incidence cévních příhod u dětí v posledních letech narůstá zejména v souvislosti se zlepšením diagnostiky (MR-angiografie, MR venografie, MR difuze).