Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Závěr

CMP u dětí patří k život ohrožujícím stavům, které vyžadují urgentní řešení. Patří mezi 10 nejčastějších příčin mortality u dětí. Výzkum nejbližších let by měl být zaměřen na prevenci, časnější diagnostiku a zlepšení terapeutických možností u dětí postižených CMP.