Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Hemoragické CMP

Etiopatogeneze

Nejčastější příčina mozkového krvácení v dospělém věku- arteriální hypertenze, je u dětí vzácná. 70-80% mozkových krvácení v dětském věku je způsobeno cévními anomáliemi.

Přehled příčin mozkového krvácení v dětském věku

Cévní anomálie: především arteriovenózní malformace, arteriovenózní píštěle, angiomy (kavernózní, venózní), aneuryzmata (arteriální, venae Galeni), angiodysplázie a další.
Trombocytopenie a/nebo trombocytopatie: ITP (idiopatická trombocytopenická purpura), TTP (trombotická trombocytopenická purpura), trombocytopenie po chemoterapii.
Koagulopatie: deficit vitaminu K, koagulopatie při hepatální insuficienci, vrozené koagulopatie, DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie), jiné.
Onkologická onemocnění: Hemoragické CMP vznikají nejčastěji na podkladě prokrvácení maligních mozkových nádorů nebo mozkových metastáz.

Klinický obraz

Klinické příznaky závisí na lokalizaci a rozsahu krvácení. Nejčastější manifestací mozkové hemoragie je náhle vzniklá bolest hlavy (často s vegetativním doprovodem), ložisková neurologická symptomatologie: při krvácení do mozkové hemisféry centrální hemiparéza či hemiplegie, hemihypestesie až hemianestesie, hemianopsie, mohou se objevit epileptické záchvaty. Krvácení v zadní jámě lební se projevuje cerebelární a kmenovou symptomatologií. Mozková krvácení se poměrně často (na rozdíl od ischemických CMP) hned v úvodu projevují syndromem nitrolební hypertenze s poruchou vědomí různého stupně včetně komatu.