Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Doporučená a použitá literatura:

  • Biller J. et al. Stroke in children and young adults, Second edition, Elsevier 2009
  • Kalina M. a kolektiv. Cévní mozkové příhody v medicínské praxi, Triton 2008 
  • Roach E.S, et al. Management of Stroke in Infant and Children. American Heart Association, 2008
  • Roach E.S, et al. Recognition and Treatment of Stroke in Children. Child Neurology Society and Committee on Stroke in Children, 2009