Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Epidemiologie

Cévní mozkové příhody patří mezi 10 nejčastějších příčin úmrtí v dětském věku – mortalita celkově představuje 0,1-0,5/100 tisíc dětských pacientů s CMP za rok. Incidence CMP u dětí v ČR není přesně známa. Dle údajů ze zahraniční literatury (Kanadský rejstřík) je incidence ischemických CMP 3-13/100 tisíc obyvatel/rok, hemoragických CMP 1-3/100 tisíc obyvatel/rok a incidence cerebrální venózní trombózy 0,7/100 tisíc obyvatel/rok, incidence subarachnoidálního krvácení je v dětském věku velmi nízká. Nejrizikovější skupinou pro vznik ischemického iktu jsou novorozenci, u kterých je incidence ischemických CMP 5x vyšší v porovnání s ostatní dětskou populací. Častější je výskyt ischemických CMP u mužského pohlaví (60%) a u afroamerické etnické skupiny.