Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Diferenciální diagnostika

Jakékoli ložiskové postižení mozkové tkáně může být provázeno stejnými příznaky jako CMP, rozvoj symptomatiky však bývá pozvolnější. Diagnostickým problémem může být krvácení do nádoru, nejčastěji do glioblastomu nebo metastáz. Může být první klinickou manifestací přítomnosti nádoru, klinický obraz se neliší od samotné CMP. Epileptický záchvat, především fokálního charakteru, může být klinickým obrazem CMP. Naopak Toddova paréza po epileptickém záchvatu může mylně svádět k dg. CMP. Aura při migréně, zvláště bez následných bolestí hlavy, může být rovněž považována za CMP. CMP může připomínat i ataka roztroušené sklerózy nebo dekompenzovaná myasthenia gravis (připomíná CMP v oblasti mozkového kmene). Je nutné pomýšlet i na některá metabolická onemocnění (hypoglykemie), která se mohou projevit i izolovanou tranzientní fokální neurologickou symptomatikou.