Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Subarachnoidální krvácení

Spontánní (netraumatické) subarachnoidální krvácení (SAK) je v dětském věku zřídkavé, vyskytuje se u mladých dospělých, maximum výskytu je ve věku 45-60 let. V 70-80% případů je způsobeno rupturou intrakraniálního aneuryzmatu, méně častou příčinou je ruptura AVM, k ostatním příčinám patří (vaskulitidy, koagulopatie, mozkové tumory a metastázy, jiné).
Typickou manifestací je náhle vzniká intenzivní bolest hlavy, nauzea, zvracení, světloplachost, porucha vědomí různého stupně, ložiskový neurologický nález, epileptické záchvaty, meningeální syndrom, léze hlavových nervů (hlavně okohybných). Stupeň závažnosti stavu po SAK má vysokou variabilitu.