Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Centrální venózní trombóza (CVT)

tvoří kolem 1% CMP v dětském věku, skutečná incidence není přesně známa. Mezi hlavní rizikové faktory vzniku CVT u dětí patří: dehydratace, bakteriální infekce v oblasti hlavy a krku (meningitidy, abscesy), trombofilie. Klinický obraz CVT je určen lokalizací a rozsahem trombosy. Počátek příznaků může být akutní, subakutní nebo chronický. Nejčastější manifestací CVT je bolest hlavy (80% pacientů) často asociovaná s letargií. Zvýšený intrakraniální tlak se vyskytuje v 20% případů a vzniká na podkladě zvýšeného venosního tlaku způsobeného trombem, nebo následkem snížené resorpce CSF v případě trombosy žilních splavů (zde probíhá resorpce likvoru do žilní krve). Syndrom intrakraniální hypertenze se manifestuje: nauzeou, zvracením, binokulární horizontální diplopii při oboustranné paréze nn. abducens, tinitem, městnání na očním pozadí). 25% pacientů s CVT má epileptické paroxysmy (fokální nebo sekundárně generalizované)- přítomnost záchvatů je predikátorem špatné prognózy pacienta. V novorozeneckém období jsou epileptické paroxysmy dominantním symptomem a vyskytují se u 80% pacientů s CVT. U jedné třetiny pacientů se vyskytují ložiskové neurologické příznaky (hemiparéza, hemihypestézie, hemianopsie, afázie a jiné).