Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty

Neepileptické záchvaty (klinické charakteristiky, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie)

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Nejdůležitější diferenciální diagnostiku epilepsie a epileptických záchvatů představují neepileptické záchvaty. Jedná se o etiologicky velmi pestrou skupinu paroxysmálních událostí, se kterými se u dětí a v adolescenci setkáváme častěji než u dospělých pacientů. U velmi malých a malých dětí (novorozenci, kojenci, batolata a děti do 8 let věku) dominují neepileptické záchvaty somaticky podmíněné, u starších předškolních dětí a adolescentů se začínají objevovat a postupně převažují záchvaty psychogenní a ze somaticky podmíněných stavů jsou nejčastější synkopy. U novorozenců, kojenců a batolat je vysoká incidence nejrůznějších paroxysmálních příhod, které jsou podmíněny poporodní maladaptací, nezralostí nervového systému a regulační nevyváženosti autonomních mechanismů. Dítě může trpět i více typy paroxysmálních neepileptických příhod současně. Může mít migrény, synkopy, poruchy spánku a psychogenní záchvaty. Stejně tak může mít kombinaci epileptických a neepileptických záchvatů.

V klinické praxi může být odlišení epileptických a neepileptických záchvatů velmi nesnadné. Uvádí se, že až polovina dětí, které jsou odeslány k vyšetření pro podezření na epilepsii, jí nakonec netrpí. Dále bylo zjištěno, že až 20% dětí vedených s diagnózou farmakorezistentní epilepsie a odeslaných ke specializovaným vyšetřením, někdy i k epileptochirurgické rozvaze, trpí ve skutečnosti neepileptickými záchvaty. Vyskytují se samozřejmě i situace opačné, kdy je epileptický záchvat pokládán za neepileptický. Například záchvaty vycházející z frontálního laloku, které se vyznačující bizarním průběhem, mohou být mylně považovány za psychogenní záchvaty.

Kapitola uvádí nejčastější neepileptické příhody u dětí a adolescentů, přičemž se zde nevěnuji problematice synkop, která je podrobně zpracována v Učebnici speciální neurologie. Souhrnný přehled neepileptických záchvatů je uveden v tabulkách č.1a + 1b.

NázevZadal
ico Tab 1a- Přehled neepileptických paroxysmů (vytvořeno: 26.7.2011)Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.270,55 KB
ico Tab 1b - Přehled neepileptických paroxysmů (vytvořeno: 26.7.2011)Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.209,77 KB