Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Neepileptické psychogenní záchvaty v dětství a adolescenci

Psychicky podmíněné neepileptické záchvaty jsou navozeny psychickými mechanismy. Do této oblasti patří psychogenní záchvaty v užším slova smyslu, tedy nevědomě navozené, dále panické ataky, simulované záchvaty, Münchhausenův syndrom a Münchhausenův syndrom by proxi.