Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Úvod

Vybrané kapitoly z dětské neurologie

V učebnici jsou zpracována témata epileptických a neepileptických záchvatů, cévních onemocnění mozku a poruch spánku s tím, že jsou zdůrazněna specifika této neurologické problematiky pro dětský věk případně adolescenci.Texty jsou určeny především jako studijní materiály studentům 4.a 5. ročníku Lékařské fakulty MU Brno s rozšířenou výukou pediatrie a nabízejí jim rozšíření znalostí v oboru neuropediatrie.

KONTAKT:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
hoslej@fnbrno.cz

MUDr. Štefania Rusnáková
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie a epileptochirurgii
rusnakova@fnusa.cz

MUDr. Michal Ryzí
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
mryzi@fnbrno.cz

MUDr. Pavlína Cahová
Klinika dětské neurologie
pcahova@fnbrno.cz

doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D..
Klinika dětské neurologie
petr.vondracek@fnbrno.cz