Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Poruchy spánku

MUDr. Michal Ryzí

Poruchy spánku postihují přibližně čtvrtinu populace dětí a dospívajících. Některé jsou převážně nočního charakteru a mají záchvatový ráz, vazbu na určité věkové období a často i tendenci k spontánnímu ústupu, jiné jsou spojeny s nadměrnou denní spavostí a v dětském věku či dospívání obvykle vznikají. Následkem nedostatečně dlouhého nebo nekvalitního spánku může docházet ke zhoršení kognitivních funkcí s následným zhoršením školního prospěchu, k poruchám chování, změnám nálady a emocí. Deficit hlubších stadií NREM spánku může vést k zvýšené denní spavosti, zhoršení imunity i např. menšímu vzrůstu (sníženou produkcí růstového hormonu). Dle mezinárodní klasifikace ICSD-2 z roku 2005 se poruchy spánku dělí do 8 kategorií viz tab.1.

NázevZadal
ico Tab 1 -Klasifikace poruch spánku (vytvořeno: 26.7.2011)MUDr. Michal Ryzí127,13 KB