Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Poruchy spánku Abnormální pohyby související se spánkem

Do této skupiny poruch spánku  jsou zařazovány následující podjednotky: syndrom neklidných nohou (restless  legs syndrome RLS), porucha s periodickými pohyby končetin,  křeče v dolních končetinách související se spánkem, bruxismus související se spánkem, rytmické pohyby související se spánkem.  Podrobněji budou popsány syndrom neklidných nohou pro částečně odlišná diagnostická kriteria než v dospělosti a rytmické pohyby související se spánkem pro jejich velmi četný výskyt v dětství .

  1. Syndrom neklidných nohou je u dospělých charakterizován výskytem nucení pohybovat dolními končetinami v důsledku nepříjemných pocitů v končetinách, které začínají nebo se horší v klidu a nečinnosti. Nucení k pohybu a nepříjemné pocity jsou částečně nebo úplně odstranitelné pohybem, horší se večer a v noci a poruchu nelze vysvětlit jinou poruchou spánku nebo interním neurologickým nebo psychiatrickým onemocněním. U dětí  je pro definitivní diagnózu RLS nezbytná ještě jedna další podmínka z dvou následujících. 1.Dítě splňuje všechna výše uvedená  kriteria a popisuje svými slovy stav dyskomfortu  končetin.2 Dítě  nepopisuje vlastním slovy  dyskomfort končetin ale minimálně dva  z následujících 3 nálezů: a) porucha spánku netypická pro věk, b) jistý RLS u některého z rodičů, c) PSG potvrzený index periodických pohybů končetin 5 a více pohybů za hodinu. Prevalence RLS syndromu u dětí není přesně známa, je odhadována na cca 6%. Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit  růstové bolesti, motorické tiky, ADHD, svalové bolesti, krampy,chondromalacii pately, m. Osgood- Shlatter, bolesti kloubů a jiné. Názory na léčbu u dětí se velmi různí. V první řadě je vhodné odstranit faktory, které mohou RLS zhoršovat jako je deficit železa , nedostatečná spánková hygiena , užívání některých antidepresiv. V závažnějších případech je používán clonazepam, nebo dopaminergní medikace.
  2. Rytmické pohyby související se spánkem (dříve iactatio capitis et corporis nocturna, nyní dle ICSD-2 klasifikace porucha spánku s rytmickými pohyby souvisejícími se spánkem) jsou definovány jako rytmické stereotypní a repetitivní pohybové automatismy  postihující velké svalové skupiny hlavy a šíje nebo trupové svalstvo při usínání nebo v průběhu spánku. Jedná se bu´d o rytmické pohyby hlavou či trupem v poloze na břichu nebo kolenou nebo rytmické pohyby hlavou či trupem ze strany na stranu. Typicky se vyskytují při usínání ale mohou se vyskytnout i v hluším spánku. Diferenciálně diagnosticky je nurno odlišit epileptické projevy, masturbace a automatismy vyskytující se v bdělém stavu u mentálně postižených nebo artistických pacientů.  Prognóza je příznivá, pohyby spontánně mizí  s věkem. V době výskytu potíží jsou projevy většinou léčebně neovlivnitelné.