Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Poruchy spánku Hraniční varianty a izolované příznaky poruch spánku

Tvoří přechod mezi normálním spánkem a abnormalitou a mohou se vyskytovat jak fyziologicky tak ve spojení se spánkovou poruchou.  Do této kategorie jsou zařazovány následující jednotky: Odlišná délka spánku. Chrápání. Mluvení ze spánku. Myoklonické pohyby ze spánku (např. hypnagogické záškuby, propriospinální myoklonus při usínání, benigní myoklonus novorozenců a kojenců, fragmentární myoklonus).