Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Poruchy spánku Poruchy cirkadiánního rytmu

Jedná se o odchylky v načasování a délce spánku způsobené desynchronizací naší vlastní biologické rytmicity s cyklem spánku, který je vynucován zevním okolím. K postupné synchronizaci biologických hodin s 24 hodinovým dnem dochází v prvních týdnech a měsících po narození. Vývoj cirkadiánní rytmicity podléhá jednak vlivům zevního okolí (střídání světla a tmy) a jednak vlivům hormonálním (v prvních týdnech a měsících přísun melatoninu mateřským mlékem). K narušení vývoje cirkadiánní rytmicity dochází u novorozenců a kojenců dlouhodobě hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (umělé osvětlení, hluk provozu po celý den). Zřetelné poruchy spánku způsobené poruchou cirkadiánní rytmicity jsou pozorovány u většiny nevidomých.

Kromě výše zmíněných  jsou  poruchy cirkadiánní rytmicity spojeny např. se změnou časových pásem – tzv. jet lag syndrom. Charakteristickými projevy jet lag syndromu jsou poruchy usínání až insomnie spojená s malátností, únavou, ospalostí . Často se vyskytuje pocit nevolnosti, snížené chuti k jídlu, trávicí obtíže, bolesti hlavy. Cesty na západ jsou lépe tolerovány než na východ.