Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Seznam zkratek

NV – novorozenecký věk
KV – kojenecký věk
BV – batolecí věk
HES – hyperexcitabilní syndrom
PMR – psychomotorická retardace
AZ – afektivní záchvaty
NZ – novorozenecké záchvaty
EKG – elektrokardiografie
EEG -  elektroencefalografie
REM – fáze spánku s rychlými pohyby očí
NREM – fáze spánku bez rychlých pohybů očí
CNS – centrální nervový systém
HS – hyperventilační syndrom
PZ – psychogenní záchvaty