Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Prognóza

60% dětí po CMP má trvalý neurologický deficit. Nejrizikovější skupinou jsou novorozenci, u kterých v 57% případů dochází k psychomotorické retardaci, 3% umírají a zbývajících 40% má minimální nebo žádný neurologický deficit.