Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Cévní onemocnění mozku Diagnostika

Diagnostický postup zahrnuje důkladné odebrání anamnézy (se zaměřením na pátrání po rizikových faktorech), klinické vyšetření, laboratorní screening, zobrazovací metody (UZ mozku, CT, MR, MR angiografie, MR venografie, MR difuze, DS-angiografie). Při podezření na CMP tyto vyšetření provádíme akutně. UZ mozku přes velkou fontanelu se využívá zejména u nedonošených novorozenců, u kterých je hlavní výhodou možnost vyšetření na lůžku (v inkubátoru). Nevýhodou je nízká senzitivita zejména v detekci ischemických změn (detekuje jen těžké formy periventrikulární leukomalacie), je metodou volby pro detekci intraventrikulárního krvácení u nedonošených novorozenců. CT mozku je metodou volby k detekci krvácení, nevýhodou je radiační zátěž, výhodou délka provedení (10-15 minut). Mozkové tepny je možné zobrazit CT-angiografií. MR mozku je nejsenzitivnější metodou v diagnostice ischemických CMP v dětském věku (má vyšší senzitivitu, v porovnání s CT dále nulovou radiační zátěž). Další výhodou je možnost provedení MR angiografie, případně MR venografie (význam v diagnostice CVT).  Nevýhodou je delší čas potřebný k provedení tohoto vyšetření v porovnání s CT. DS-angiografie (DSA) se v určitých případech využívá pro detailní diagnostiku cévních anomálií, zejména AV malformací (intracerebrální hematomy) a aneurysmat (subarachnoidální krvácení).