Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Epilepsie Typy epileptických záchvatů

Klinický obraz a průběh epileptického záchvatu je dán rozsahem a tíží postižení mozkových struktur epileptickou (záchvatovou, paroxysmální) aktivitou. Pokud je prostřednictvím neuronálních sítí paroxysmální aktivitou postižen celý mozek, pak se jedná o záchvat  generalizovaný („primárně“). Pacient má v průběhu záchvatu kvantitativní poruchu vědomí (bezvědomí), na EEG registrujeme generalizovanou epileptiformní aktivitu. Pokud je epileptický výboj alespoň na počátku omezen pouze na část mozku, pak se jedná o záchvat parciální (ložiskový, fokální, lokalizovaný). Porucha vědomí u parciálních záchvatů není vůbec nebo je kvalitativní (zastřené vědomí). Parciální záchvat se může rozšířit na širší oblasti kortexu a parciální záchvat pak přechází v generalizovaný záchvat („sekundárně“).  Mezi generalizované záchvaty podle klasifikace ILAE (Mezinárodní liga proti epilepsii, International League Against Epilepsy) řadíme záchvaty tonicko - klonické, tonické, klonické, atonické, záchvaty myoklonické a absence. Mezi parciální pak záchvaty parciální simplexní a komplexní. Viz Tab.č.1a. V inovovaném návrhu ILAE klasifikace z r. 2010 již není doporučeno dělení fokálních záchvatů na simplexní a komplexní a jsou navíc klasifikovány záchvaty nejasně zařaditelné jako ložiskové nebo generalizované, kam patří epileptické (infantilní) spazmy. Z pohledu etiologie již není doporučeno užívat termín kryptogenní. Viz Tab.č.1b.

NázevZadal
ico Tab.č.1a: Mezinárodní klasifikace epileptických záchvatů ILAE 1981 (vytvořeno: 27.7.2011)

tabulka obsahuje navíc fakta z recentního doporučení ILAE 2010

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.175,01 KB
ico Tab.č.1b: Klasifikace epileptických záchvatů ILAE 2010 (vytvořeno: 27.7.2011)Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.195,64 KB