Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Epilepsie Doporučená literatura

 • Arzimanoglou A, Guerrini R, Aicardi J.  Aicardi’s Epilepsy in Children. 3rd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2004: 210-220.
 • Ošlejšková H, et al. Epileptické a neepileptické záchvaty v dětství a adolescenci.Plzeň: Adéla; 2009.
 • Ošlejšková H. Zhoršování epileptických záchvatů a epilepsií antiepileptiky – je to možné?
 • Cesk Slov Neurol N. 2007;70/103(2):137-42.
 • Panayiotopoulos CP. The Epilepsies: Seizures, Syndromes and Management. Oxfordshire: Bladon Medica Publishing; 2005.
 • Parish A, Nissen MD, O´Neil C, Wilcox JA. Vitamin B-6 Dependency Syndromes. Medicine Paediatrics 2008.
 • Prasat AN, Seshia SS.  Status epilepticus in pediatric praktice: neonate to adolescent. Adv Neurol 2006; 97: 229-43.
 • Rektor I, Ošlejšková H. Stručná epileptologie pro praxi. Neurol. Pro praxi 2010; 11 (Suppl. D)
 • Rusnáková,Š, Fajkusová L, Jansová E, Šultesová P, Elstnerová L, Valík D, Ošlejšková H. Pyridoxin- dependentní epilepsie – nové trendy v diagnostice a terapii. Neurol. pro praxi 2010; 11(5): 327-330.
 • Ryzí M.: Současné možnosti terapie Lennox-Gastautova syndromu. Neurol. pro praxi 2011; 12(1): 43-47.
 • Shorvon SD. Status epilepticus: its clinical feautures and treatment in children and adults. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.