Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Syndrom opsoclonus-myoclonus

Encefalopatie se vyskytuje v dětství, je vzácná a získaná. Charakterizují ji rychlé, „taneční“ pohyby očí (opsoklonus) a myoklonické záškuby končetin a trupu. Klinicky významná je možnost asociace s neuroblastomem. Může mít i infekční, parainfekční či postinfekční příčinu. Symptomy dobře reagují na léčbu adrenokortikoptropními hormony, a to u dětí s i bez neuroblastomu.