Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Masturbace

Epizody houpání a ztuhnutí při plném vědomí. Děti nohou mít v tváří „zaujatý a neobvyklý “ výraz, jsou zarudlé a opocené, rychleji dýchají a na vyrušení reagují nelibě i pláčem. Vyskytuje se u předškolních dětí, ale i kojenců a batolat, častěji u dívek.