Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Otřásání se, chvění se (shuddering attacks), epizody třesu

Je to třes hlavy, ramen a trupu připomínající zimnici nebo tonická addukce rukou a kolen, flexe hlavy, loktů, těla a kolen s možnou extenzí šíje. Stav trvá sekundy a vyskytují se i několikrát denně. Počátek je ve 4-6 měsících nebo i později až po 3. roce věku. Ataky jsou provokovány strachem, rozčilením, frustrací, studem a silnou pozitivní emocí. V typické formě se vyskytují u vývojově i neurologicky normálních dětí. Podstata příhod zůstává dosud nepochopena, někteří autoři ataky považují za psychicky podmíněné neepileptické záchvaty, jiní zase za první manifestaci esenciálního tremoru. Epizody jsou benigní a nevyžadují léčbu.