Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Benigní paroxysmální tonická deviace pohledu nahoru v dětství, benigní paroxysmální tonické zvrácení očí / pohledu nahoru

Vzácná porucha, která se projeví atakou zvrácení očí  nahoru s/bez současné ataxie. Vznik je do 12 měsíců, typicky už do 3 měsíců věku. Epizody jsou krátké, do 2 minut a opakované. Provokačním faktorem bývá infekce, únava nebo stres. Následovat může rozvoj ataxie a psychomotorické opoždění. Popsány byly i rodiny s autosomálně dominantním typem dědičnosti.