Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Apnoe, tonická protahování, třesy, dystonické ataky, kmenové deliberační fenomény

Běžnými paroxysmální projevy v novorozeneckém (NV) a kojeneckém věku (KV) jsou apnoické pauzy, třesy (bradičky a/nebo končetin), tonická protahování, dystonické postury a kmenové deliberační fenomény. Často se jedná o projevy hyperexcitabilního syndromu (HES) (ev.v kombinaci s dystonií či hypertonií), což je časná neurologická abnormita, která může v dalších několika měsících odeznít nebo se vyvíjí v patologický neurologický nález, nejčastěji spasticitu. Zmíněné paroxysmální neepileptické projevy jsou provokovány manipulací s dítětem a stav přeruší zklidnění a uvedení do klidové polohy.