Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Migréna, migrenózní ekvivalenty a paroxysmální příhody v dětství, u kterých je předpokládán patogenetický vztah k migréně

Správné rozpoznání paroxysmů migrény v dětství komplikuje jiný průběh obtíží než v dospělosti, chudá anamnéza a u malých dětí  výskyt syndromů, specifických pro dětský věk, u kterých nemusí být bolest hlavy v popředí a někdy dokonce nemusí být vůbec přítomna. První ataka migrény bývá často již v období dětství nebo adolescence. V dětství je výskyt u chlapců častější a může mít počátek před 5. rokem věku.  U malých dětí do této skupiny řadíme benigní paroxysmální vertigo, benigní infantilní alternující hemiplegie, noční infantilní alternující hemiplegie a benigní paroxysmální torticollis. U větších předškolních dětí a v adolescenci mají počátek syndrom cyklického zvracení“ a tzv. varianty migrény.  Pro varianty migrény je typické, že mají začátek ve fokálním neurologickém deficitu a teprve později se objevuje bolest hlavy, která často není v popředí obtíží nebo se nemusí vyskytnout vůbec. Typické pro dětský věk jsou volně řazeny familiární hemiplegická migréna, sporadická hemiplegická migréna, bazilární migréna,  aura bez bolesti hlavy, migréna se stavem zmatenosti a syndrom "Alenka v říši divů". V rámci této kapitoly uvádím benigní paroxysmální vertigo, u ostatních jednotek ze skupiny odkazuji na kapitolu Bolesti hlavy, kde jsou popsány.

  • Benigní paroxysmální  vertigo - Opakované uniformní epizody vertiga postihují jinak zdravé děti. Přichází náhle a odeznívají spontánně nebo po spánku. Dítě je vyděšené, úzkostné, má problémy s udržením rovnováhy, bez opory někdy i upadne, přidržuje se nejbližší osoby či objektu. Ojediněle je pozorován nystagmus a zvracení. Trvání epizody nepřesáhne 1-2 minuty. Po odeznění ataky se dítě rychle plně zotaví a je bez potíží. Frekvence atak je od několika za den až po jednu za měsíc a spontánně vymizí o několik měsíců či let později. Postihují děti ve věku 2-5 let, ale první projevy mohou být již před 18. měsícem věku. Léčba není nutná.