Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Neepileptické záchvaty Somaticky podmíněné neepileptické záchvaty Spazmus nutans

Projevuje se od KV třemi symptomy: asymetrická oscilace očních bulbů nebo nystagmus, pokyvování hlavy a torticollis. Vyjádření může být inkompletní. Příznaky jsou intermitentní a trvají do 3-4 let života, pouze jemný nystagmus může přetrvávat déle.Většina dětí má velmi dobrou zrakovou ostrost. Nejčastěji se jedná o benigní poruchu, což ale nevylučuje i možnost symptomatických případů u lézí chiasmatu, diencefalického syndromu, porencefalických cyst, syndromu opsoklonus-myoklonus, ependymomu a retinálních poruch. Patofyziologické mechanismy podmiňující vznik spasmus nutans jsou neznámé, mohou se podílet špatné demografické a socioekonomickokulturní podmínky, které jsou považovány za rizikový faktor.