Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Parazitární infekce v těhotenství

1.      Kongenitální toxoplasmóza

Infekce matky proběhne většinou asymptomaticky, zdrojem pro těhotnou je požití nevařeného masa s tkáňovými cystami obsahující bradyzoity (cystozoity). Při intrauterinní infekce proběhne encefalomyelitida s následným rozvojem malatických ložisek a miliárních granulomů v CNS.

Sabinova triáda zahrnuje:

  • Intracerebrální kalcifikace
  • Mikrocefalus, vnitřní hydrocefalus
  • Chorioretinitidu

  Jiná postižení:

  • Křeče
  • Mentální retardace