Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Bakteriální infekce novorozence Neonatální sepse

Neonatální sepse je spojena ve 30 % s meningitidou.
Predispoziční faktory neonatální sepse ze strany novorozence jsou:

 • Prematurita
 • Vrozené vady
 • Kožní nebo pupečníková infekce
 • Nekrotizující enterokolitida
 • Asfyxie

Predispoziční faktory neonatální sepse ze strany matky jsou:

 • Amnionitida
 • Krvácení
 • Protrahovaný porod
 • Předčasná ruptura plodových obalů
 • Pozdní ruptura plodových obalů (≥ 12 hodin)
 • Infekce močových cest
 • Nedostatečná prenatální péče
 • Coitus v týdnu před porodem

Příznaky neonatální sepse:
1) Časné do 7 dnů života (infekce získaná krátce před porodem nebo v průběhu porodu):

 • Potíže plodu před porodem
 • Amniová tekutina s mekoniem
 • RDS
 • Tachykardie
 • Hypo- nebo hypertermie
 • Apnoické pauzy
 • Aspirace mekonia
 • Hypotenze

2) Pozdní po 7 dni života u donošeného novorozence (infekce získaná po porodu):

 • Žloutenka
 • Líné sání, zvracení, neprospívání
 • Letargie, hypotonie, křeče
 • Průjem
 • Mramorovaná kůže
 • Horečka

U nedonošeného stejně + zvýšená potřeba kyslíku a snížená perfuze