Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Bakteriální infekce v těhotenství

Vrozená syfilis
Infekce získaná v prvních 4 měsících těhotenství vede nejčastěji k potratu nebo předčasnému porodu (syphilis fetalis).
Syphilis congenita recens (časná vrozená syfilis) se projeví při pozdější infekci matky a příznaky jsou:

 • Intrauterinní retardace růstu
 • Osteochondritida (periostitida s hyperostózami)
 • Coryza syphilitica (krvavá rýma)
 • Parrotovy (Fournierovy) rýhy (jizvy kolem rtů po zhojených infiltrátech)
 • Makulopapulózní exantém, kondylomata, syfilitický pemfigoid
 • Anémie
 • Hepatosplenomegalie
 • Žloutenka
 • Lymfadenopatie
 • Slizniční změny
 • Meningoencefalitida s hydrocefalem

Většina dětí umírá do 1 roku věku.

Syphilis congenita tarda (pozdní vrozená syfilis) se rozvíjí při latentní infekci matky nebo získané infekci těsně před porodem a klinicky se projeví v pozdějším věku:

 • Generalizovaná osteochondritida (sedlovitý nos, protruze mandibuly, gotické patro, šavlovité tibie)
 • Cluttonovy klouby (symetrická hydrartróza kloubů na podkladě synovitidy)
 • Zduření sternálního konce klavikuly
 • Postižení zubů (soudkovité řezáky (Hutchinson), defektní morušovité stoličky, retence zubů)
 • Hluchota
 • Slepota
 • Oligofrenie

Původně popsaná Hutchinsonova triáda zahrnuje: soudkovité řezáky, vestibulární hluchotu a slepotu způsobenou intersticiální keratitidou.