Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Bakteriální infekce novorozence Streptokoky skupiny B

Vaginální a rektální nosičství streptokoků skupiny B vede až v 60 % ke kolonizaci novorozence, z nichž u 1 – 2 % se rozvine manifestní infekce.
Beta-hemolytický streptokok skupiny B (Streptococcus agalactiae) je původcem:

  • Sepse dramaticky probíhající rozvíjející se prvních 12 hodin po porodu (časná infekce). Sepse se projevuje tachypnoí, respirační tísní a šokem.
  • Purulentní meningitidy (pozdní infekce). Meningitida se manifestuje vyklenutou fontanelou, opistotonem, líným sáním, zvýšenou spavostí (usínání v průběhu kojení), v závažnějších případech křečemi a centrální poruchou dýchání. Nález v moku je typicky hnisavý s převahou polymorfonukleáních buněk, vysokou bílkovinou a laktátem. Následky jsou časté: psychomotorická retardace, hluchota, slepota, hydrocefalus.

Lékem volby je ampicilin, penicilin G a cefalosporiny III. generace. Pro synergický účinek ampicilinu a gentamycinu může být použita tato kombinace. Léčba trvá 14 dní.