Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Bakteriální infekce novorozence Listerióza

V průběhu těhotenství proběhne listerióza u žen jako chřipkovité onemocnění, vzácně spojené s průjmem. Původce je grampozitivní Listeria monocytogenes. Hemokultura je pozitivní a v případě správné léčby není plod ohrožen. Bez léčby je riziko potratu nebo předčasného porodu. Amniová tekutina je zkalená, na placentě jsou nekrotická ložiska. U novorozenců probíhají dvě formy infekce: septická a meningitická.

  • Septická forma (granulomatosis infantiseptica) vzniká v prvních 4 dnech po porodu, novorozenec má známky diseminované infekce: tachypnoi, cyanózu, poruchy termoregulace, hypotenzi a je hypotonický. Na rtg plic jsou miliární infiltráty. Z ostatních nálezů se může objevit hepatomegalie, purulentní konjunktivitida a petechiální nebo makulopapulózní vyrážka. Během několika hodin po porodu se projeví žloutenka a anémie. Smrtnost je 90 %.
  • Purulentní meningitida se rozvíjí po 7 dni života. Počátečními známkami je líné sání, zvracení, apatie, kolísavá teplota. Vyklenutá fontanela a opistotonus vedou k podezření na meningitidu. V mozkomíšním moku je hnisavý nález.

Diagnóza je stanovena na základě pozitivní kultivace matky krve, placenty, plodové vody a lochií, u novorozence z krve, likvoru, ucha, nosu, krku, spojivky, moče a mekonia. Histologicky je přítomen granulomatózní zánět. Lék volby je ampicilin ve vysokých dávkách, pro synergický efekt se může přidat gentamycin.

Kromě výše uvedených grampozitivních bakterií jsou původci neonatální sepse a meningitidy gramnegativní bakterie: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa a vzácně jiné enterobakterie (Proteus spp., Serratia spp., Citrobacter spp.).

Diferenciální diagnostika neonatální sepse:

  • Jiné infekce: virová meningitida, herpetická infekce, enterovirová infekce, chronická aktivní kongenitální infekce, pneumonie, infekce močových cest, peritonitida, mykotická sepse
  • Respirační: RDS, pneumotorax, aspirace mekonia, bronchopulmonální dysplazie, vrozené plicní anomálie
  • Neurologické: intrakraniální hemorhagie, křeče, malformace CNS
  • Kardiovaskulární: otevřený ductus arteriosus, hypoplazie levého srdce
  • Hematologické: ABO inkompatibilita, polycytemie, anémie
  • Metabolické: vrozené enzymatické defekty
  • GIT: nekrotizující enterokolitida, vrozené malformace GIT

Pemphigus neonatorum je kožní bakteriální infekce, jejím původce je Staphylococcus aureus. Zdrojem je matka nebo ošetřující personál. Vstupní branou infekce je pupeční pahýl nebo kůže. Na kůži se tvoří lokalizované plošné puchýře (buly), ojediněle splývající. Závažné formy mohou diseminovat a způsobit septikémii, artritidu, osteomyelitidu.

Kmeny produkující epidermolytický toxin (exfoliatin) mohou způsobit stafylokokový syndrom opařené kůže (staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS, Ritterova nemoc) vedoucí k výrazné deskvamaci v důsledku intraepidermálního odlučování buněk granulární vrstvy. Pokožka se odlučuje v bělavých cárech a ponechává obnaženou jasně červenou dermis.

Diagnóza je klinická, agens lze prokázat kultivačně z bul, u SSSS je kultivační nález negativní. Novorozence je nutné izolovat. K vyloučení nosičství v nazofaryngu je vhodné vyšetření matky a ošetřujícího personálu. Lék volby je oxacilin, cefalosporiny I. generace a linkosamidy.

Ophtalmia neonatorum je neonatální konjunktivitida bakteriální etiologie, nejčastější původci jsou: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae a Staphylococcus aureus.

Ch. trachomatis způsobuje purulentní exsudativní konjunktivitidu s výrazným periorbitálním edémem. Asi 60 % novorozenců infikovaných matek je postiženo chlamydiovou infekcí spojivek, nejčastěji v 1. až 2. týdnu života. Diagnóza je potvrzena kultivačním průkazem ze spojivky nebo detekcí antigenu. Léčebně se podává lokálně tetracyklinová mast do obou očí a makrolidy celkově po dobu 1 až 2 týdnů.

N. gonorrhoeae způsobuje gonokokovou oftalmii. Zdrojem je symptomatická nebo asymptomatická matka. Onemocnění novorozence se projevuje již za 2 dny po narození. Neléčená forma vede ke keratitidě, přední uveitidě, perforaci a slepotě. Diagnóza je stanovena kultivačně nebo detekcí antigenu. Léčebně se podávají cefalosporiny III. generace.

Profylakticky se provádí u novorozenců kredeizace (laváž spojivkových vaků dvakrát po sobě Ophtalmo-septonexem).