Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Bakteriální infekce novorozence Virové peri- a postnatální infekce

Papillomavirus (HPV) způsobuje kondylomata v oblasti genitálu a je prekurzorem karcinomu hrdla děložního. Prevalence výskytu papillomaviru mezi těhotnými a netěhotnými je stejná.
Velká kondylomata (condylomata accuminata) před porodem jsou indikací pro porod císařským řezem. Prokazatelná infekce u těhotné může vést k perinatálně získané infekci novorozence, která se projeví stridorem nebo až po 2 - 3 letech rozvojem laryngeální papilomatózy.

Herpes simplex 2 způsobuje genitální infekci matky, riziko ascendentně získané infekce hrozí při předčasné ruptuře vaku blan. Infekce probíhající v období porodu (primoinfekce i sekundární) je indikací pro porod císařským řezem.
Infekce probíhá jako:

  • Postižení kůže, sliznic a oka. Perinatálně infikovaný novorozenec má herpetické morfy na kůži a sliznicích nebo keratokonjunktivitidu. Bez léčby může dojít k diseminaci do CNS.
  • Postižení CNS. Závažná je herpetická encefalitida. Novorozenci mají křeče, parciální nebo kompletní paraplegii a senzorické poruchy. Mortalita je 15 % a ve 40 % přetrvávají neurologické následky. Polovina novorozenců má i kožní projevy.
  • Diseminovaná infekce

Nejzávažnější infekcí novorozence je diseminovaná forma připomínající obraz sepse. Mortalita je vysoká, až 80 %, průběh fulminantní. Jaterní selhání s nízkou produkcí koagulačních faktorů a trombocytopenická purpura vedou ke krvácení. Febrilní stav v prvních 6 týdnech věku bez známek bakteriální infekce by měl vést k průkazu HSV z nosohltanu nebo likvoru a empirickému podání acycloviru do obdržení negativních výsledků.