Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Klinická diagnóza kongenitální infekce

 1. Retardace intrauterinního růstu = nízká porodní hmotnost neodpovídající gestaci
 2. Kongenitální defekty nebo postižení orgánů: nejčastější postižení spojená s kongenitální infekcí jsou
  • srdeční vady: otevřený ductus arteriosus nebo pulmonální stenóza
  • postižení CNS: hydrocefalus, mikrocefalus, intrakraniální kalcifikace a psychomotorická retardace
  • oční abnormality: katarakta, glaukom, chorioretinitida
  • hluchota
 3. Příznaky podezřelé z chronické aktivní infekce: žloutenka a hepatomegalie jako výsledek postižení jater, trombocytopenická purpura jako následek postižení kostní dřeně, petechiální, pustulózní nebo bulózní vyrážka, pleocytóza v likvoru, lytické změny v kostech, pneumonitida, myokarditida, rhinitida, zvracení nebo průjem.

Prenatálně získané infekce (přehled nejčastějších teratogenů a kongenitálních syndrom