Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce v těhotenství a u novorozenců Infekce novorozence (peri- a postnatální infekce)

K přenosu agens v průběhu porodu dochází zejména při masivní kontaminaci krví matky, sekrety porodních cest, při aspiraci plodové vody. V postnatálním období přistupuje přenos mateřským mlékem. Zdrojem může být i zdravotnický personál (horizontální přenos).
Imunitní systém novorozence je vyvinut nedostatečně, proto se u novorozenců častěji vyskytují diseminované projevy infekce nebo sepse. Novorozenec může být asymptomatický a při perzistenci agens může k projevům infekce dojít v pozdějším období.