Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Náhlé příhody v dětské onkologii Metabolické komplikace Syndrom z neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu

Fyziologie

Antidiuretický hormon (ADH) je produkován hypofýzou. Působí přes různé mediatory na ledviny, kde podporuje resorpci volné vody. Sekrece ADH je stimulována především zvýšenou osmolalitou krve a sníženým objemem cirkulující krve.

Patofyziologie

Zvýšená sekrece ADH bez adekvátního nárůstu osmolality krve či poklesu objemu cirkulující krve může být způsobená různými příčinami:

  • Nádorové onemocnění (leukémie, lymfomy, Ewingův sarkom, nádory mozku)
  • Působením léků (např.vinkristin, vinblastin, opiáty, barbituráty, atd.)
  • Úraz hlavy
  • Infekce CNS nebo plic
  • Bolest a stres
  • Operace

Zvýšené vstřebávaní volné vody vede k naředění krve a poklesu sodíku v krevním oběhu. Osmolalita krve je tudíž nízká, i při normálním příjmu sodíku přetrvává hyponatremie, osmolalita moče je naopak vysoká s vysokými odpady sodíku.

Klinické projevy

V klinickém obraze při akutním poklesu sodíku v krvi dominují především příznaky z hyponatremie. Mezi první příznaky patří nechutenství, nauzea, celková únava. Následně se objevují bolesti hlavy, podrážděnost, zmatenost, svalové křeče, při velmi nízkých hodnotách pacient upadá do kómatu. Přitom krevní tlak jako i srdeční frekvence je normální, osmolalita moče je vysoká, chybí otoky, výpotky, či jiné známky přetížení organizmu tekutinami, kožní turgor je normální, sliznice jsou vlhké.

Monitorace pacienta

  • sledovat klinický stav pacienta včetně stavu vědomí
  • sledovat bilance tekutin + odpady sodíku v moči
  • pravidelné laboratorní vyšetření (především podrobný ionogram, osmolarita séra, osmolalita moče, hladiny ADH)

Léčba

Prvním krokem je léčba vyvolávající příčiny SIADH. Při mírných projevech onemocnění lze vystačit s restrikcí tekutin a normálním přívodem sodíku. Při závažné hyponatrémii je nutno podpořit diurézu diuretiky, hradit ztráty sodíku infuzní terapií, po případě použití tetracyklinového antibiotika – demeclocyklinu, který inhibuje účinek ADH na ledviny.