Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Náhlé příhody v dětské onkologii Metabolické komplikace

Metabolické komplikace jsou poměrně častým průvodním jevem nádorového onemocnění. Mohou způsobovat také první příznaky rostoucího nádoru v těle, které dovedou pacienta k lékaři, nález těchto patologických hodnot v krevních odběrech pak mohou vést k dalšímu vyšetřování možných příčin, mezi kterými je i nádorové onemocnění. Při rozvinutých příznacích mohou být tyto metabolické komplikace život ohrožující.

Mezi nejčastější metabolické komplikace nádorového onemocnění patří:

  • Syndrom akutní lýzy nádoru
  • Hyperkalcemie
  • Hypokalemie
  • Syndrom z neadekvátné sekrece antidiuretického hormone