Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Náhlé příhody v dětské onkologii Břišní náhlé příhody Nejčastější akutní břišní příhody v dětské onkologii Akutní pankreatitida

Akutní pankreatitida  je komplikací, která se vyskytuje u 2 – 16% dětí s akutní leukemií léčených L-asparaginázou a kortikoidy. Medián věku je kolem 5.5 roku.  Na rozvoj akutní pankreatitidy myslíme při bolestech břicha lokalizovaných v epigastriu, levém hypochondriu a mezogastriu, nevolnosti, úporném zvracení u dětí s leukemií léčených L-asparaginázou.Vznik a rozvoj pankreatitídy, stupeň její závažnosti nezáleží od dávky a délky podávání L-asparaginázy. pankreatitida může vzniknout už po první dávce. Neexistují faktory predikující, u koho se pankreatitida vyvine a u koho ne.  Ve většině případů rozvoje akutní pankreatitídy je prognóza příznivá a onemocnění je zvládnuto zavedením nasogastrické sondy, parenterální výživou, klidovým režimem, eventuálně antibiotiky za monitorace laboratorních parametrů (serové hladiny amylázy a lipázy).

V některých případech patologický proces progreduje do obrazu nekrotické hemoragické pankreatitidy, která je velmi závažným a život ohrožujícím stavem. Na ultrazvukovém a CT vyšetření břicha a pankreatu je obraz víceložiskových nekróz s následnou tvorbou postnekrotických pseudocyst, vychytáváním vápníku do nekrotických ložisek. Při nekrotické pankreatitidě je někdy nutná chirurgická intervence s odstraněním  nekróz, toaletou dutiny břišní. Indikace k chirurgickému zákroku je velmi obtížná a individuální pro riziko tvorby pankreatických chronických píštělí.