Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Náhlé příhody v dětské onkologii Břišní náhlé příhody Etiologie a patofyziologie

Bolesti břicha mohou být u onkologicky nemocného dítěte způsobeny různými faktory, které mohou, ale taky nemusí souviset s jeho základním onemocněním. Zhoubné onemocnění a protinádorová léčba může ovlivňovat břišní symptomatologii několika způsoby – buď projevy tlumí (bolest), snižuje  hojivé a obranné procesy organizmu (ohraničení zánětu), nebo samotný nádor či jeho léčba vede ke vzniku břišní komplikace. Asi  u 0.5% až 1.5% dětí s nádorem se rozvine nejčastější břišní příhoda v dětském věku – akutní appendicitída. Problémy s včasným rozpoznáním příznaků zánětu appendixu mohou být způsobeny neutropenií nebo současnou medikací, která může tlumit projevy zánětu, a tím může dojít k oddálení správné diagnózy a operačního zákroku.

Patofyziologické procesy, které vedou k akutním břišním komplikacím u dětských onkologických pacientů, se neliší od obecně známých mechanizmů. Většinou se jedná o zánětlivé procesy, mechanickou obstrukci, krvácení nebo porušení slizniční bariéry a perforaci stěny střevní.  Ovšem   proces,  který  je  většinou   u  jinak  zdravého  dítěte  lokalizovaný,  bývá u imunokompromitovaného dětského onkologického pacienta často generalizovaný.

Náhlá břišní příhoda v dětské onkologii může být :

  • projevem růstu samotného nádoru (např. B-non-Hodgkinský lymfom, gastrointestinální stromální nádor)
  • projevem komplikací protinádorové  léčby ( chirurgické, chemoterapie či radioterapie)
  • nesouvisí s nádorovým onemocněním a jeho léčbou  (riziko jako u každého jiného dítěte)

Téměř všechny akutní stavy jsou reverzibilní, nevyhnutnou podmínkou jejich úspěšného zvládnutí je poznání rizika jejich vzniku a z toho vyplývající prevence, včasná diagnostika a adekvátní léčba.