Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Obecná onkologie a podpůrná péče Náhlé příhody v dětské onkologii Břišní náhlé příhody Nejčastější akutní břišní příhody v dětské onkologii Ileus

Ileus, neboli zástava střevní peristaltiky, může být v dětské onkologii způsobena několika faktory:
1. obstrukční ileus: charakterizován zastavením peristaltiky způsobeným mechanickou překážkou. Mechanická překážka může být lokalizována:

  • intraluminálně, tj ve stěně střeva. V dětské onkologii nejčastějším nádorem vyrůstajícím primárně ze stěny střevní je B –nonHodgkinský lymfom (B-NHL), méně často může vést k obstrukci karcinoid,  sarkomy nebo gastrointestinální stromální nádor - GIST)                                                            
  • extraluminálně, tj útlak střeva je způsoben velkou nádorovou masou vyrůstající mimo střevo v dutině břišní (Wilmsův tumor,  neuroblastom, germinální nádor. DSRCT, Obr. 25)

Lokalizace

Symptomy

Vyšetření

Biliární

žloutenka, bolest, průjem, acholická stolice

ERCP, CT

Tenké střevo

kolikovitá bolest, zvracení

prostý rtg ve stoje, CT

Tlusté střevo

 

obstipace, kolika, problémy prostý snímek, CT

se stolicí kolonoskopie

Anorektální

tenezmy, obstipace, bolest

sigmoidoskopie

Tab. č 1: Obstrukce gastrointestinálního traktu

     
Obr. 30 Bilaterální Wilmsův tumor – obstrukce střeva masou nádoru

                                                               
2. paralytický ileus: charakterizován zástavou střevní peristaltiky z jiných příčin než mechanických. Nejčastěji se na vzniku paralytického ileu podílí:

  • přímá neurotoxicita cytostatik (vinka alkaloidy –vinkristin, vinblastin)
  • parainfekční příčiny (paralytický ileus může být součástí klinické manifestace a celkového oslabení organizmu při těžkém septickém stavu). patologický proces je lokalizován přímo ve střevě  (paralytický ileus může být projevem střevní formy GVHD, clostridiové enterokolitídy, těžké mukositídy po po chemoterapii)
  • metabolické příčiny  (rozvrat vnitřního prostředí, těžká hypokalémie, součást multiorgánového selhání)  

Léčba ileozního stavu závisí především od vyvolávající příčiny. V případě obstrukčního ileu je nevyhnutné odstranění překážky chirurgickým zákrokem.V případě maligního lymfomu, který je systémovým onemocněním, operace situaci nevyřeší a kauzální léčbou je okamžité zahájení chemoterapie. V případě paralytického ileu je nutná úprava vnitřního prostředí, substituce elektrolytů a energetické potřeby, parenterální výživa. Důležitá je podpůrná léčba - nasogastrická sonda, antibiotika. Jsme opatrní s analgoterapií hlavně iniciálně, pokud nemáme zjištěnou příčinu stavu a analgoterapie by mohla zkreslit další příznaky onemocnění. V případě, kdy se nemusíme obávat perforace střeva, nasazujeme prokinetika.